Công Ty Cổ Phần Đồng Phát
Địa chỉ: Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 04.22604113 - Fax: 04.33942968
Trang chủ Giới thiệu Tin tức -Sự kiên Cơ cấu tổ chức Tuyển dụng & đào tạo Liên hệ
Danh sách sản phẩm
Kho bông Sản phẩm sợi Trang thiết bị sản xuất Phòng thí nghiệm Kho thành phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
CHATMs Loan
CHATMs Phuong/ wechat
Tỷ giá ngoại tệ
 
Giá vàng
 
Cơ cấu tổ chức


BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY


1.                 Bà: Đỗ Thị Quế _ Tổng Giám Đốc

2.                Ông: Trần Khắc Hoàn _ Phó Tổng Giám Đốc

3.                Bà: Đỗ Thị Thanh Xuân _ Phó Tổng Giám Đốc Tài chính

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY


1.                Ông: Trần Minh Khuê _ Giám Đốc Nhà Máy

2.               Ông: Nguyễn Văn Tiến _ Quản Đốc

3.               Ông: Hoàng Quang Vinh _ Trưởng phòng
Công Ty Cổ Phần Đồng Phát
Địa chỉ: Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 04.22604113 - Fax: 04.33942968