Công Ty Cổ Phần Đồng Phát
Địa chỉ: Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 04.22604113 - Fax: 04.33942968
Trang chủ Giới thiệu Tin tức -Sự kiên Cơ cấu tổ chức Tuyển dụng & đào tạo Liên hệ
Danh sách sản phẩm
Kho bông Sản phẩm sợi Trang thiết bị sản xuất Phòng thí nghiệm Kho thành phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
CHATMs Loan/wechat
CHATMs Phuong/ wechat
Tỷ giá ngoại tệ
 
Giá vàng
 
Cơ cấu tổ chức


BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY


1.                 Bà: Đỗ Thị Quế _ Tổng Giám Đốc

2.                Ông: Trần Khắc Hoàn _ Phó Tổng Giám Đốc

3.                Bà: Đỗ Thị Thanh Xuân _ Phó Tổng Giám Đốc Tài chính

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY


1.                Ông: Trần Minh Khuê _ Giám Đốc Nhà Máy

2.               Ông: Nguyễn Văn Tiến _ Quản Đốc

3.               Ông: Hoàng Quang Vinh _ Trưởng phòng
Công Ty Cổ Phần Đồng Phát
Địa chỉ: Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 04.22604113 - Fax: 04.33942968